Black Belt Training bij Q.Consult Progress Partners

20 juli 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Voor een bedrijf of organisatie zou het uitgangspunt moeten zijn; groei, groei en nog eens groei. Er zou idealiter altijd vooruit moeten worden gekeken. Maar veel bedrijven blijven soms vastzitten in bepaalde structuren en het is niet zo makkelijk om daar uit te komen. Black Belt training is een training die organisaties leert een mentaliteit van verandering te integreren in de bedrijfsvoering. Dat werkt door in alle facetten van een bedrijf. Een Black belt training leert je om de drijvende kracht te vormen achter een nieuw soort werken. Je leert in een Black Belt training andere te motiveren binnen de organisatie om de juiste stappen voorwaarts te zetten. Dat betekent dus dat een Black Belt Training twee kanten op werkt. Ten eerste werkt het op individueel niveau en leert het je meer voortschrijdend inzicht te krijgen. Maar het leert je ook om andere te helpen met moed en een actieve ondernemende houding de toekomst tegemoet te trainen. Bij Black Belt training zijn er een tweetal woorden die altijd weer terugkomen en die centraal staan, te weten:

  • Kwaliteit
  • Efficiëntie

Black Belt Training; verbetering in de breedste zin van het woord

Black Belt Training bij Q.Consult Progress PartnersBij een Black Belt training ga je voor een verbetering van kwaliteit en een meer efficiënt beleid binnen organisaties. Er wordt geleerd om op een gestructureerde manier te werken en daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde DMAIC structuur. Deze structuur behelst een volgorde van werken binnen bepaalde projecten waarbij de flexibiliteit echter niet verloren gaat. De stappen binnen de structuur worden omschreven als: definieren, meten, analyseren, verbeteren en controleren. Laten we de stappen van deze structuur binnen de Black Belt Training eens nader onder de loep nemen. Definiëren staat voor het omschrijven van de situatie. Hoe kunnen wie die omschrijven. Het eerste wat men te doen staat is helderheid te scheppen en dat doe je met deze eerste stap. Vervolgens, nadat er een definitie van de situatie gedefinieerd is, ga je aan de slag met het meten. Klopt het? Zijn jou definities juist? Op dat moment bestaat er iets concreets; iets waarmee gewerkt kan worden. De volgende stap binnen de Black Belt Training kan dan gezet worden en dat is de stap van analyse. Het analyseren van de situatie stelt je in staat om te kijken naar mogelijke processen die tot verbetering kunnen leiden. Het is de stap waarin alle eerdere stappen samenkomen en dan volgt het concrete gedeelte van de black belt training; het verbeteren en dus het implementeren van de processen. De laatste stap binnen de geformuleerde structuur van de Black Belt training is ‘controleren.’ Natuurlijk is controle en het volgen van de ontwikkelingen van de nieuwe structuur zeer belangrijk.

Groeien als standaard

De Black Belt Training is gericht op groei. In tijden van verandering zul je als bedrijf namelijk ook moeten groeien. Het is zo dat groei en verandering soms ook tot angst leiden en tot enige weerstand binnen de huidige structuren. Dat heeft te maken met het feit dat mensen tot op zekere hoogte gewoontedieren zijn die liever weten waar ze aan toe zijn dan dat er nieuwe dingen moeten worden geprobeerd. Het is dus zaak om medewerkers binnen een organisatie bewust te maken van noodzaak van verandering en dat niet alleen. Mensen moet ook de voordelen van die veranderingen gaan inzien en met een meer open blik kijken naar de manier van werken die ze gewend zijn. Wil je als organisatie een stap voorwaarts maken? Neem dan contact op met Q. Consult Progress Partners en zet de eerste stap naar positieve groei.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn