Een crisis voorkomen kan sinds 2011 met de gedragscode hypotheken

17 juni 2016

Posted in Woning en Tuin

tdmc - gedragscode hypothekenIn 2008 stortte het hele financiële systeem als een kaartenhuis in elkaar. Maar het was in 2006 eigenlijk al duidelijk voor een handvol mensen dat dit zou gebeuren. De reden waarom alles in elkaar stortte werd nadien uitgelegd als onvermijdelijk, omdat de grote banken gokten met ons geld. Het leek hierdoor zo te zijn alsof de schuld lag bij een groep mensen die op onverantwoorde manier met ons geld omgingen. Toch is dit maar een klein deel van het veel groter probleem. Namelijk het kapitalisme en de consumenten maatschappij. Doordat mensen alsmaar meer willen hebben sluiten ze leningen af op het moment dat ze zelf net voldoende geld hebben. Banken kunnen aan deze leningen verdienen en op het moment dat het goed gaat, zullen de leningen graag worden verleend. Het ging zelfs zo ver dat er in de Verenigde Staten echt wantoestanden plaatsvonden waarin men zonder meer een hypotheek kon krijgen. Mensen met nauwelijks inkomen woonden in heuse paleizen, terwijl de schulden alsmaar verder opliepen. Vanwege de enorme complexiteit die ten grondslag ligt aan dit financiële systeem waren gewone burgers natuurlijk niet bewust van het gevaar. Banken waanden zich veilig en zagen het geld alleen maar binnenkomen. Het leken zulke gouden tijden in 2006 dat zelfs de huidige Amerikaanse presidentskandidaat besloot om te investeren in de huizenmarkt. Als iemand die serieus in de running is voor president en bekend staat als slim zakenman niet in staat is om het gevaar te zien, dan is het al vrij duidelijk dat vrijwel niemand op de hoogte was van het dreigende gevaar. En dus gingen de banken vrolijk verder met het verlenen van hypotheken en leningen totdat alsmaar meer mensen hun hypotheken niet meer konden betalen. Al het geld dat ergens in de ether rouleerde was plots zomaar verdwenen en direct daarna stortte alles als een kaartenhuis in elkaar en huizen konden gekocht worden voor een symbolisch bedrag van één dollar. Denk maar niet dat de Europese economie hier geen last van zou hebben. We hebben te maken met een wereldeconomie. Wat in Amerika gebeurt, heeft repercussies in Europa. Er ontstond een klimaat van angst en mensen hielden hun geld vast. Ze haalden geld van de banken, banken vielen, de economie kwam tot een stilstand en de crisis was een feit. Wat we hiervan leren is dat hypotheken alleen verleend mogen worden op grond van een paar regels en eisen. Daarom is er in 2011 in Nederland de gedragscode hypotheken opgesteld. Met deze gedragscode hypotheken kunnen we een crisis voorkomen door alleen die mensen een hypotheek te geven die voldoende financiële draagkracht hebben. Mocht je meer informatie willen over de gedragscode hypotheken, dan kun je hieronder verder lezen. Hieronder vind je namelijk alles wat je moet weten over de gedragscode hypotheken.

Wat is de gedragscode hypotheken precies?

Als je wilt weten wat de gedragscode hypotheken inhoudt, dan kun je het beste even een kijkje nemen op de website van tdmc.nl. Hier vind je namelijk alles wat je moet weten als je overweegt om een hypotheek af te sluiten. Het is altijd handig om hier eerst even te gaan kijken, want als je niet over de juiste kennis beschikt betreffende de huidige gedragscode hypotheken, dan kun je nog wel eens van een koude kermis thuis komen. Zoals gezegd bleek het inkomen van veel huishoudens te laag in verhouding tot hun hypotheek. Hierdoor zouden dus de bovengenoemde problemen vroeg of laat ontstaan en dat zou dan weer leiden tot een volledige ineenstorting van de huizenmarkt.  Daarnaast is er ook een risico wat betreft de steeds hoger wordende hypotheekrente in een periode waarin de rentevastheid is verstreken. Ook dit kan tot grote problemen leiden. Om dus zowel de consumenten tegen zichzelf te beschermen en om mensen meer bewust te maken van de hoogte van een lening, is de gedragscode hypotheken opgesteld. Deze gedragscode hypotheken bevat regels met betrekking tot een maximaal verantwoord hypotheekbedrag. Zo is het bijvoorbeeld zo dat een huizenkoper niet meer mag lenen dan een bepaald percentage van de waarde van de woning. Dus als de woning 200.000 euro waard is en je mag niet meer dan 10% van die waarde lenen, dan is het maximale leenbedrag dus 20.000 euro. Door deze gedragscode hypotheken komen mensen later veel minder snel in financiële problemen. Dat is natuurlijk positief voor de mensen zelf, maar ook voor de totale economie. De huizenmarkt is door een gedragscode hypotheken niet meer gefundeerd op een instabiel fundament.

Meer weten over de gedragscode hypotheken? Neem dan contact op

Op de website vind je heel in het kort de algemene informatie over de gedragscode hypotheken, maar natuurlijk kan het zo zijn dat je meer informatie nodig hebt en ook dat je wat uitgebreidere, meer gedetailleerde informatie nodig hebt. Hiervoor kun je natuurlijk altijd contact opnemen. Voor starters is de nieuwe regelgeving niet zo anders. Zij kunnen dus nog altijd op een zelfde manier een huis kopen. Voor mensen die van huis willen veranderen is dit echter wel anders. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin van de norm afgeweken mag worden. Dus als je de regels leest, dan is het niet in alle gevallen zo dat de regels onbuigbaar zijn en dat je dus geen hypotheek kunt afsluiten. Om dus precies te weten te komen wanneer wat precies geldt en wat de uitzonderingen zijn, kun je het beste even contact opnemen. De contactinformatie vind je op de website.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn