Wat is een ontslagregeling?

3 augustus 2020

Posted in Juristen en Advocaten

Ben jij opzoek naar informatie over de ontslagregeling? Meer informatie vind je hieronder. In een ontslagregeling wordt alles geregeld tussen werkgever en werknemer met betrekking tot het ontslag van de werknemer. Het voordeel aan een ontslagregeling is dat werknemer en werkgever met elkaar kunnen onderhandelen over de voorwaarden voor het ontslag. Wanneer een werkgever kiest voor een ontslagprocedure gaat dit via het UWV of de rechtbank. Wanneer de werknemer het dan niet eens is met het ontslag leidt dit tot een zaak, afhankelijk van de situatie, voor het UWV of de rechtbank. Een ontslagprocedure via het UWV wordt meestal ingezet bij langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomisch ontslag. Een ontslagprocedure via de kantonrechter wordt meestal ingezet bij veelvuldig ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, werkweigering vanwege ernstige gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding en dergelijke.  Een ontslagregeling is meer wenselijk aangezien werknemer en werkgever dan met elkaar om tafel kunnen. Dit kost minder tijd en geld dan een ontslagprocedure en een ontslagprocedure kan een onwenselijke uitkomst hebben. Soms voor zowel werkgever als werknemer. Een ontslagregeling wordt uiteindelijk verwerkt in een schriftelijke overeenkomst die dan een ‘beëindigingovereenkomst’ of ‘vaststellingsovereenkomst’ wordt genoemd. Als de overeenkomst tot stand is gekomen mag de werknemer zich binnen twee weken bedenken. Dit moet de werknemer schriftelijk doen en de werknemer hoeft hiervoor geen reden te hebben. De twee weken geldt alleen wanneer dit in de overeenkomst genoemd is, is dit niet het geval dan heeft de werknemer drie weken bedenktijd.

Wat staat er in een ontslagregeling?

In een ontslagregeling staan de voorwaarden voor het ontslag. Het is afhankelijk van de wens van werkgever en werknemer wat er exact in de ontslagregeling staat. Maar er zijn een aantal punten die belangrijk zijn om in de ontslagregeling te zetten:

  • naam en adres van zowel werkgever als werknemer
  • dat het voorstel tot ontslag op initiatief van de werkgever is; wanneer dit niet vermeld is is het mogelijk dat je als werknemer geen WW-uitkering krijgt.
  • dat er geen sprake is van ontslag op staande voet
  • dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden plaatsvindt
  • wat de datum is van het einde van de arbeidsovereenkomst, hierbij moet rekening zijn gehouden met het opzegtermijn
  • op welke datum de werkgever de eindafrekening opmaakt
  • waar en wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend
  • en de bedenktijd van twee weken voor de werknemer

Op zoek naar hulp bij je ontslagregeling?

Wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst met je wil beëindigen kan de werkgever je een ontslagregeling aanbieden. Het kan voorkomen dat daar voorwaarden in staan waar je het niet helemaal mee eens bent. Het voordeel van een ontslagregeling is dat het open staat voor overleg. Je kunt dus zelf ook aangeven aan je werkgever welke voorwaarden je in deze regeling wilt laten opnemen. Het kan ook zijn dat je niet helemaal zeker weet waar je rekening mee moet houden of waar je op moet letten wanneer je werkgever je een dergelijke regeling aanbiedt. In zulke gevallen kun je contact opnemen met de juristen van juridischplatform.nl. Deze juristen kunnen de ontslagregeling voor je beoordelen en je helpen bij eventuele vervolgstappen.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn