WKO installatie; onderhoud bij TTB Plus

7 juli 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Onderhoud van uw pand en de WKO installatie is van groot belang voor het rendement van uw bedrijf. Zorgen voor goed onderhoud kan heel veel geld besparen. Uit onderzoek blijkt dat ruim zeventig procent van de technische installaties niet goed of niet voldoende functioneer en dat leidt tot problemen. Achterstallig onderhoud levert vaak ook achterstallige kosten op en die kosten lopen doorgaans veel hoger op dan wanneer er voor periodiek onderhoud wordt gezorgd van de WKO installatie en andere installaties binnen het ontroerend goed of pand dat u bezit. De WKO installatie zorgt voor temperatuur management binnen het pand en als daar goed mee om wordt gesprongen kan dat een grote kostenbesparing opleveren. Het is zeker iets om aandacht aan te besteden. TTB Plus is het bedrijf bij uitstek waar u terecht kunt als u de technische kant van het onderhoud van uw bedrijf wilt uitbesteden. U kunt er voor kiezen om delen of het gehele onderhoud uit te besteden. Sommige bedrijven nemen een deel van het onderhoud onder hun hoede, maar besteden het gedeelte waarvoor technische kennis nodig is uit aan ons. Onder onderhoud verstaan we verschillende dingen. Dan moet u denken aan zaken zoals:

  • Het onderhouden van de WKO installatie;
  • Het onderhouden van het pand door het goed schoon te houden;
  • Het onderhouden van het pand door periodieke controles uit te voeren.

WKO installatie en ander onderhoud

Onderhoud betekent het zorgen voor een duurzaam beleid waarbij er op regelmatige basis wordt gekeken naar de status van uw WKO installatie. Het komt nogal veel voor dat installaties niet goed worden onderhouden met als gevolg een hoop kosten als het eenmaal misgaat. We vergelijken het wel eens met de keuring van uw auto. Dat doet u ook ieder jaar, afhankelijk van het soort auto dat u rijdt. Net als voor auto’s, geldt ook voor uw WKO installatie dat deze regelmatig gecontroleerd moeten worden en dat is waarvoor u TTB Plus kunt inschakelen. Voor het periodiek onderhouden van uw WKO installatie is het zaak dat onze medewerkers eerst op locatie komen kijken hoe de WKO installatie er voor staat. Op basis van de kennis die we vergaren kunnen we vervolgens verder gaan met het opstellen van een helder plan. Dat plan kan worden aangescherpt door te monitoren wat er intussen gebeurt. Een stappenplan voor het onderhoud in belangrijk en de manier waarop wij werken vraagt om een dergelijk plan. Door een plan te maken kunnen we vroegtijdig problemen opsporen en dat is precies de manier waarop u problemen voorkomt.

Duurzaamheid is voor TTB Plus een must

Warmte- en koude opslag reguleren en monitoren draagt bij aan een duurzaam beleid. Dus niet alleen bespaart u kosten, ook draagt u bij aan een duurzamere wereld. Voor het onderhoud van uw installatie gelden verschillende regels die door de overheid zijn opgelegd. Natuurlijk zorgt TTB Plus dat u aan die regels voldoet, maar wij gaan een stap verder door voor een maximaal resultaat te zorgen en het best mogelijke onderhoud. Alleen op die wijze zal er maximaal bespaart worden. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, over hoe we u bij kunnen staan met het onderhoud van uw installaties en een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van uw bedrijf in bredere zin, dan kunt u ook altijd even contact opnemen met een van onze medewerkers. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden die wij te bieden hebben. Onze medewerkers komen graag bij u langs om te kijken naar uw installaties en dan kunnen zij u direct vertellen wat de nodige stappen zijn die ondernomen kunnen worden om kosten te besparen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn