Laat uzelf stijlvol cremeren

28 januari 2016

Posted in Nieuws

Cba-amersfoort - CremerenGelukkig rust er in ons land thans geen taboe meer op het zichzelf stijlvol laten cremeren. Tot relatief kort geleden was eigenlijk alleen begraven een optie. Alle overleden van dezelfde plaats kwamen naast elkaar te liggen op één groot terrein. Het cremeren heeft de laatste tijd echter terreinwinst geboekt. Dat komt omdat er ook bij deze wijze van afscheid nemen legio mogelijkheden zijn een en ander aan uw wensen aan te passen. U kunt kiezen voor allerlei typen afscheidsdiensten. Voorts kunt u bijvoorbeeld beslissen over wat er met uw as mag gebeuren. Zo komt het voor dat mensen graag over een grote zee willen worden uitgestrooid als ze heen zijn gegaan. Dat wordt dus in principe mogelijk, maar houd altijd rekening met de wetten van het bevoegde land. Men mag immers niet zomaar overal met asresten rond gaan strooien teneinde overlast her en der te voorkomen. Enfin, cremeren is een langzaamaan erg geliefde optie geworden. Het is zaak om voor het te laat is vast goed na te denken over wat u precies wilt. Het is niet zo handig om te wachten tot u op uw sterfbed ligt. Uw vermogen om goede beslissingen te nemen kan dan, met alle respect voor ouderen uiteraard, toch wat af zijn genomen. Zo bellen maatschappijen die grossieren in verzekeringen u misschien wel op vanaf dat u amper de 20 bent gepasseerd. Want u kunt niet vroeg genoeg beginnen te sparen voor ofwel begraven ofwel cremeren. Dat kost namelijk bakken vol geld. Veel mensen staan daar onvoldoende bij stil. Dat kan de nabestaanden soms voor problemen stellen: ze moeten immers ook uw uitvaart betalen. En u wilt toch niet hebben dat daar fors op wordt beknibbeld? We roepen dan ook op tot een open dialoog over onder meer het cremeren, maar ook de gehele uitvaartplechtigheid op zich. Begin niet morgen met nadenken over wat vandaag evenzeer kan.

Grote vrijheid met cremeren

Cremeren is mogelijk in het hele land, dus ook in het fraaie Amersfoort, gelegen in de provincie Utrecht, en thuisplaats van onder meer een bekend overstapstation. Misschien had u het al gehoord, maar ook cremeren is mogelijk in deze stad. Daar wilt u immers vast wel dood gevonden worden, of niet? In de pas genoemde plek zit gevestigd Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Men kort dit ook wel af tot CBA. Deze instantie verzorgt het cremeren in de bedoelde regio. Overlijdt u dus daar, of misschien wel een van uw meest dierbare familieleden, dan weet u waar u moet zijn. Ironisch genoeg is deze firma gevestigd aan de Dodeweg. Aldaar ligt de plek waar mensen worden gecremeerd, en wel op het mooie terrein van de zogenoemde Rusthof. Waar hier erg aan wordt gehecht, is absolute vrijheid rondom het cremeren. In Nederland zijn deze dagen immers vele diverse religieuze of juist atheïstische groeperingen, die allemaal op hun eigen manier afscheid van het leven willen nemen. De volgende dingen betekenen zo’n beetje waar wij voor staan:

  • keuze tussen cremeren en begraven
  • aparte crematie van elke overledene
  • nabestaanden kunnen bij crematie aanwezig zijn
  • zelf beschikken over asbus

Uiteraard kunt u zich bij ons zowel laten cremeren als in de grond laten stoppen. Omdat de crematieruimte in de buurt ligt van de aula die tijdens begrafenissen wordt gebruikt, en we mensen die kiezen voor begraven niet nodeloos willen confronteren met de mogelijkheid tot cremeren op datzelfde stuk grond, hebben we een wand aangebracht. Dat voorkomt tevens pottenkijkers. Elk dood mens cremeren wij afzonderlijk. Bij ons geen bulkvoorraden overleden homo sapiens in een en dezelfde oven. Nabestaanden hebben bovendien de keuze aanwezig te zijn bij het cremeren zelf. Daar blijkt namelijk binnen bepaalde geloofsovertuigingen behoefte aan te bestaan.

Respect voor alle overledenen

Wat wij van CBA erg belangrijk vinden, is respect voor alle overledenen. Laat u zich nou cremeren of niet, dat moet er verder niet toe doen. We willen voor alle geloofsovertuigingen of andere opvattingen de ruimte bieden op ons rustieke terrein. We willen tegelijkertijd andersdenkenden niet voor de voeten stoten. Dat is ook de reden geweest voor het plaatsen van de eerder aangehaalde wand, die de tegelijk bestaande opties van cremeren en begraven optisch gescheiden houdt. Dan nog wat over de speciale asbus. Elke keer als er iemand wordt gecremeerd, stoppen wij de resten van de overleden persoon in een bus. Dit noemen we de asbus. We zijn wettelijk verplicht om deze een maand te bewaren. Na die termijn van een maand heeft u echter de mogelijkheid erover te beschikken. Dat maakt de vrijheid rondom het cremeren in de breedste zin van het woord in zekere zin nog groter. Wat u ook wilt, het valt vast wel te realiseren. Zorg er daarom voor dat u alles op tijd regelt en zo uw nabestaanden niet met onnodige problemen en kosten opzadelt. Veel beter is het om in een vroegtijdig stadium na te denken over hoe u wilt dat aan het einde van uw leven ruchtbaarheid gegeven wordt. Komt u er dan niet helemaal uit, dan heeft u altijd nog de mogelijkheid met een van uw familieleden of vrienden te overleggen, om aldus te bekijken of uw wensen en ideeën een beetje reëel zijn. U kunt natuurlijk eveneens altijd contact met ons opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We staan u graag te woord. We laten niemand in de kou zitten, met uitzondering van die die ons al ontvallen zijn uiteraard.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn