Neem bij een scheiding altijd een advocaat echtscheiding in de arm

7 juni 2016

Posted in Juristen en Advocaten

wsadvocaten - Advocaat echtscheidingEen echtscheiding is nooit een leuke aangelegenheid. Voor alle partijen die erbij betrokken zijn, zowel de volwassenen als de kinderen, is het een moeilijke tijd. Soms is het op de lange termijn beter voor alle partijen, want als twee mensen niet meer door één deur kunnen, dan is een geforceerd samen blijven natuurlijk niet bevorderlijk voor de sfeer in huis. Een echtscheiding kan die spanning doorbreken en een situatie bewerkstelligen waarin alle betrokken partijen in ieder geval weer normaal rond de tafel kunnen zitten zonder dat het direct tot conflict en spanning leidt. Om een dergelijke gezonde sfeer te bereiken is het daarom belangrijk dat het scheidingsproces goed wordt gefaciliteerd. Het gebeurt vaak dat men het eens is over de scheiding en dat dit door beide partijen wordt gewenst. Vervolgens gaat men het scheidingsproces in en dan kunnen er vele conflicten ontstaan over bijvoorbeeld alimentatie, de kinderen, het huis en noem het allemaal maar op. Hoewel je het dus eens kunt zijn over een echtscheiding, kan de manier waarop die echtscheiding tot stand komt nog wel eens voor conflicten zorgen. Dat is jammer, want het is vaak door zulke conflicten dat het rond de tafel zitten in de toekomst helemaal niet meer mogelijk is. Indien je kinderen hebt is het echter zeer belangrijk dat je samen nog wel gewoon door één deur kunt. Om het echtscheidingsproces dus goed te laten verlopen is het belangrijk dat je samen een goede advocaat echtscheiding in de arm neemt. Deze kan dan via een rationele en objectieve blik de zaken bekijken. Voor de betrokken partijen is de scheiding natuurlijk een emotionele aangelegenheid waarin niet altijd met de meest redelijke argumenten gesproken wordt. Juist door een advocaat echtscheiding bij het proces te betrekken is er altijd één element aanwezig dat de emoties kan sussen. Ook kun je samen met de advocaat echtscheiding alles rustig doornemen. Vaak is een eerste emotionele reactie niet representatief voor de werkelijkheid. Een advocaat echtscheiding heeft de juridische kennis en de specifieke know how om precies uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en hoe je gezamenlijk de juiste keuzes kunt maken. Veel problemen ontstaan simpelweg door een gebrek aan kennis. Mensen willen bijvoorbeeld dat hun kinderen niet de dupe worden van de echtscheiding, maar door een gebrek aan kennis wat betreft de regelingen die mogelijk zijn met het oog op de kinderen, worden deze juist de dupe. Om dit soort escalaties direct in de kiem te smoren kun je daarom het beste communiceren via de advocaat echtscheiding. Deze kan potentiële fricties direct in de kiem smoren voordat ze leiden tot problemen die niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Waar kan een advocaat echtscheiding bij helpen?

Waar je tijdens een scheiding vooral tegen aanloopt zijn de volgende zaken:

  • Alimentatie
  • Boedelverdeling
  • Zorg voor de kinderen
  • Naamswijziging
  • Pensioenverevening

Dit zijn stuk voor stuk zaken waar je de hulp van een advocaat echtscheiding nodig hebt. Het zijn namelijk allemaal vraagstukken die zijn verankerd in een juridisch jargon waar je zelf vaak geen kennis van hebt. Ook is het een goed idee om alles contractueel vast te laten leggen door een advocaat echtscheiding. Natuurlijk kun je denken dat je zelf prima alles kunt bespreken met je partner en misschien is dat ook zo. Maar als je de zaken niet vast legt en men komt de afspraken die je samen hebt gemaakt niet na, dan ontstaat er al snel frictie. Door alles vast te leggen met behulp van een advocaat echtscheiding weet je zeker dat men zich er aan moet houden. Mocht het niet gebeuren, dan heb je de juiste documentatie achter de hand om iemand tot de orde te roepen. Er is dan geen mogelijkheid om via een soort hellend vlak te proberen om er meer uit te slepen. Het is zoals het is en als je de regelingen wil veranderen, dan kun je via de advocaat echtscheiding gewoon een nieuwe regeling opstellen. Maar zolang dat niet gebeurt dan zijn de afspraken juridisch bindend. Dat zorgt vaak voor veel rust. Dat zorgt er tevens voor dat je conflicten voorkomt, want alle partijen weten van te voren precies waar ze aan toe zijn en gaan hier van te voren mee akkoord. Hoewel het handig is om gebruik te maken van de kennis van een advocaat echtscheiding, is het toch vooral het idee dat een dergelijke advocaat echtscheiding de rust bewaard in deze roerige tijden. Een emotionele opwelling is in staat om alles in de chaos te storten. Een advocaat echtscheiding is dus tevens een onafhankelijke arbiter die je door de emotionele storm navigeert.

Een advocaat echtscheiding is er ook voor een eenzijdig echtscheidingsverzoek

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zelf wilt scheiden en dat je partner daar niets van wil weten. Ook dan kun je een advocaat echtscheiding in de arm nemen. Het verschil is dan dat je zelf een advocaat in de arm neemt en dat je partner zelf ook een advocaat in de arm moet nemen. Als je samen beslist dat je wilt scheiden, dan kun je volstaan met één advocaat. Helaas is het niet altijd een situatie waarin beide partijen het eens zijn over de scheiding of de noodzaak daarvan. Het ‘conflict’ wordt dan op juridisch niveau uitgevochten door de advocaten. Vervolgens wordt de zaak bekeken en dan wordt er uitspraak gedaan over de zaken als alimentatie en dergelijke.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn