Mogelijkheden voor tijdregistratie onderzoeken

7 januari 2019

Posted in Financiën en Verzekeringen

Als werkgever is het niet alleen noodzakelijk de juiste diensten te verkopen aan klanten, maar ook interne zaken goed te regelen. Bij een bedrijf dat werknemers in dienst heeft gaat het dan ook om HR-zaken, zoals loonafspraken en tijdregistratie. Tijdregistratie is een middel om vast te leggen hoe lang medewerkers aan het werk zijn en of zij voldoende uren maken. Ook is het mogelijk hiermee overuren vast te leggen. Kortom, met registratie heeft u een basis voor uw personeelsadministratie. Als ondernemer was ik op zoek naar een nieuw medium om dit te regelen. Ouderwetse bedrijven maken vaak gebruik van het zogeheten ‘klokken’. Hiervoor hebben medewerkers een ‘druppel’ waarmee zij bij een speciaal kastje in- en uit- kunnen klokken.  Ik wilde echter beter inzicht in de tijdregistratie dan ik zou kunnen bereiken met een dergelijk systeem. Daarom ben ik online eens gaan zoeken naar mogelijkheden voor werkuren registratie. Ik kwam uit op een oplossing van https://www.personeelssysteem.nl/. Hier vond ik een programma dat voldeed aan al mijn wensen. Ik kon geklokte tijden handig aanpassen en inzien op mijn tablet. Omdat ik een bedrijf heb met ongeveer tien medewerkers had ik geen behoefte aan een duur en omvangrijk systeem. Ik kon prima uit de voeten met het systeem dat werd aangeboden via personeelssysteem.nl.

Belangrijk bij tijdregistratie

Tijdregistratie is alleen effectief als de regels voor registratie met alle medewerkers zijn afgesproken. Bij ons hebben we vaste werktijden waarbinnen de medewerkers aanwezig moeten zijn. Via het systeem laten zij weten dat zij aanwezig zijn. Daarnaast moet de tijdregistratie ook naadloos aansluiten op het systeem waarin personeelsgegevens worden bewaard, en waarop het uit te betalen salaris wordt gebaseerd. De contactpersoon van personeelssysteem waar ik mee belde liet me weten dit prima op elkaar aan te kunnen sluiten. Dat overtuigde mij ervan om voor deze aanbieder te kiezen. Andere zaken waar we goed op moeten letten:

  • Laatste versie van de software gebruiken
  • Iedereen mogelijkheden geven de software te gebruiken
  • Nieuwe medewerkers het systeem leren

Het is nuttig om je als ondernemer met personeel in te lezen in de voor- en nadelen van tijdregistratie. Daarnaast zijn er diverse manieren om tijdregistratie te organiseren binnen een bedrijf. Ook daarover kan iemand van personeelssystemen.nl informatie geven. Zonder tijdregistratie is het eigenlijk niet mogelijk een goede salarisadministratie bij te houden. De gewerkte uren van medewerkers moeten nu eenmaal worden vastgelegd om te bepalen welk loon zij uitgekeerd krijgen. Ook bij het uit dienst gaan kan dan het aantal niet gewerkte uren of overuren worden verrekend met het laatste loon. Dit  is essentieel om een traject goed af te sluiten en de financiële balans van een bedrijf als totaal kloppend te maken. Dat wist ik zelf natuurlijk al en daarom had ik al een systeem, maar een systeem dat je op elk moment realtime kunt inzien had ik nog niet. Daarom heb ik personeelssystemen.nl in de arm genomen.

Registratie voor ZZP’ers

Zelfstandigen moeten voor de Belastingdienst ook bijhouden hoeveel uren zij werken. Als zij voldoende uren maken per jaar kunnen ze in aanmerking komen voor extra belastingaftrek. Dit kunnen zij doen in een daarvoor bestemde app op de telefoon of een ander programma, zoals dat van Personeelssysteem.nl. In dit soort systemen is vast te leggen welke activiteit er uit is gevoerd, voor hoe lang. Opgeteld vormen alle activiteiten het totaal aantal uren dat gewerkt is aan een onderneming. Een boekhouder kan meer vertellen over belastingvoordelen voor ondernemers. Tijdregistratie is dus wel degelijk een belangrijk onderdeel van grote en kleine bedrijven. Een goede registratie kan zelfs voordelen opleveren voor bedrijven.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn